Project information
Přírodověda pro život (Science4Life)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/1.1.16/02.0115
Project Period
1/2013 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
South-Moravian Region
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Učitelé dlouhodobě sledují klesající zájem žáků o přírodní vědy a přírodovědné vzdělávání vůbec. Přírodní vědy jsou však jedny z nejdůležitějších věd pro vědecký rozvoj společnosti. Existuje proto důvodná obava, že klesající zájem dětí a mladistvých se projeví v nedalekém horizontu nižším vědeckým výkonem České republiky v oblasti přírodních věd. Projekt proto chce podpořit žáky, učitele a přírodovědné vzdělávání ve školách, ukázat žákům přírodní vědy jako užitečné vědy pro každodenní život, vědy, které přinášejí zajímavé poznatky. Přírodní vědy se představí ve třech širších tématech dotýkajících se života každého z nás. Výuka fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, vlastivědy a přírodovědy bude pojatá inovativně a pro žáky přitažlivě. Nechybějí ani témata týkající se ochrany života a zdraví v reálných náročných situacích ( téma Jak se zachovám, když...), kdy učitelé získají kvalitní a dosud chybějící materiály k záchraně při povodních, požárech,mrazech, suchu, v horku, při úrazu, vichřicích, jsem-li ztracen ve městě či ve světě atd. Příprava nově pojaté tematické výuky je pro učitele vždy náročná, proto projekt napomůže učitelům a zpracuje pro ně sady výukových interaktivních témat, powerpointových prezentací a dalších materiálů. Tyto učitelé mohou upravit podle potřeb své výuky. Učitelé budou pro inovativní výuku přírodních věd proškoleni v MŠMT akreditovaných kurzech. Projektový tým zpracuje tři vzdělávací kurzy, interaktivní přírodovědná témata, sadu e-learningových materiálů, pracovních aktivizujících listů. Výukové materiály ověří partneři projektu (ZŠ, gymnázium a školské zařízení). Vyškolení učitelé se formou DPP stanou aktivními členy týmu; realizují nově pojatou výuku. Podpořeno bude 2000 žáků a 50 učitelů v JMK. Žadatel zajistí cílovou skupinu prostřednictvím smluv s partnery projektu, smluv PdF MU s partnerskými školami a databáze svých absolventů - učitelů přírodních věd v JMK.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info