Project information

Usnadnění vstupu na trh práce osobám z rodin s výskytem domácího násilí (Trh práce a osoby ohrožené domácím násilím)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.04/5.1.01/77.00290
Project Period
12/2012 - 11/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Labour and Social Affairs of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
SPONDEA, o.p.s.

Práce s rodinami ohroženými domácím násilím, přenos postupů a nástrojů práce uplatňovaných v zahraničí (spolupracující zahraniční subjekty - Vieja Utrecht, County Womens Crisis Centre - Kaunas), případové studie rodin s cílem sledovat aplikaci nových postupů a nástrojů práce v kontextu uplatnitelnosti na trhu práce.

Publications

Total number of publications: 4