Informace o projektu

Usnadnění vstupu na trh práce osobám z rodin s výskytem domácího násilí (Trh práce a osoby ohrožené domácím násilím)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.04/5.1.01/77.00290
Období řešení
12/2012 - 11/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
SPONDEA, o.p.s.

Práce s rodinami ohroženými domácím násilím, přenos postupů a nástrojů práce uplatňovaných v zahraničí (spolupracující zahraniční subjekty - Vieja Utrecht, County Womens Crisis Centre - Kaunas), případové studie rodin s cílem sledovat aplikaci nových postupů a nástrojů práce v kontextu uplatnitelnosti na trhu práce.

Publikace

Počet publikací: 4