Project information
Surgical Treatment of Arterial Diseases. "Implantation of Cadaverous Venous Bypasses for Survival of The Leg"

Project Identification
IZ2162
Project Period
1/1994 - 1/1996
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno

Problematika rekonstrukce tepen biologickou náhradou. V případech, kdy hrozí pacientovi ztráta končetiny a není jiná možnost tepenné náhrady, projekt řeší problematiku implantací kadaverozních zmrazených žilních štěpů vč. jejich konzervace.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info