Project information
Celoživotní učení v institucionálních souvislostech

Project Identification
MUNI/A/0765/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je podpora výzkumných aktivit studentů doktorského studia oboru Pedagogika ÚPV FF MU. Tématický rámec výzkumu přestavují jevy a procesy související s rozmanitými podobami celoživotního učení v rozmanitých institucionálních kontextech v návaznosti na výzkumný profil ÚPV FF MU. Půjde o výzkum reálné školní výuky, výzkum vnitřních procesů a vnějších podmínek rozvoje školy, a dále výzkum učení v neškolských institucionálních kontextech včetně pracovního prostředí organizací. Jednotlivé části výzkumu budou realizovány za pomoci souborů metod kvalitativního a kvantitativního charakteru podle povahy jednotlivých výzkumných témat. Očekávané výsledky obohacují zdrojovou základnu vztahující se k jednotlivým tématům a jejich dílčím aspektům, ukazují další možnosti výzkumu, ale také možnosti uplatnění výsledků v praxi a ve vzdělávací politice.

Publications

Total number of publications: 14


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info