Project information

Sídelní a socioekonomické aspekty lengyelského kulturního komplexu v prostoru nejzápadnější Moravy

Project Identification
MUNI/C/0993/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Záměrem projektu je rozšíření dosavadních poznatků o období mladého až pozdního neolitu v prostoru nejzápadnější Moravy. Projekt se zabývá problematikou sídelní strategie, rekonstrukcí tehdejší pravěké krajiny a také celkového zázemí neolitických sídlišť. Důraz je kladen i na poznání hmotné kultury a pozorování socioekonomických aspektů, jež mohou její jednotlivé složky odrážet. Výsledkem celého projektu by měla být ucelená představa o struktuře osídlení, jeho jemnější chronologii, využívaných přírodních zdrojích, kontaktech, potravě a dalších aspektech studované kultury. Za účelem získaní co nejvyššího možného množství přínosných informací je celý projekt postaven na multidisciplinární spolupráci, díky které bude možno využít sofistikovaných přírodovědných metod a statistických analýz.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info