Project information
Geodynamické a environmentální procesy při východním okraji Českého masívu

Project Identification
MUNI/A/0858/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na řešení problémů, na které se ÚGV dlouhodobě ve svém výzkumu specializuje:

  • Geodynamický vývoj styku Českého masívu a Západních Karpat
  • Evoluce fanerozoika
  • Vývoj magmatických a metamorfovaných komplexů a jejich mineralizací
  • Migrace a mobilita anorganických polutantů v přírodním prostředí a geochemický vývoj různých prostředí ovlivněných lidskou činností
  • Aplikovaná geologie
  • Geoarcheologie a vývoj krajiny v kvartéru

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info