Project information
Inovace a rozšíření praktické výuky zaměřené na využití separačních technik v biochemickém výzkumu

Project Identification
FRVS/599/2013
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předkládaný projekt je zaměřený na inovaci praktické výuky prezentující kapilární elektroforézu (CE) na analýze kyseliny močové a methylxantinů a její rozšíření o analýzu aminokyselin s využitím bezkontaktní vodivostní detekce (C4D). Běžnou detekční technikou používanou v CE je UV-Vis spektrometrie, která je však limitována přítomností chromoforu ve struktuře stanovované látky. Aminokyseliny – až na pár výjimek – jsou stanovitelné pomocí UV-Vis spektrometrie až po derivatizaci vhodným činidlem, přičemž stanovení aminokyselin je v zájmu mnoha odborných specializací napříč přírodovědnými a lékařskými směry. Pro stanovení aminokyselin v nativní formě je nutné využít detekčních technik založených na jiných fyzikálně-chemických principech, např. změny vodivosti. Jednoduchost a široký rozsah použitelnosti C4D hluboce kontrastuje se současným trendem využívání vysoce sofistikovaných detektorů, jakými jsou hmotnostní spektrometry. Navzdory svým výhodám je C4D ne příliš rozšířenou detekční technikou. Výstup projektu tedy poskytne studentům jedinečnou možnost prakticky se seznámit s konstrukcí a vlastnostmi C4D.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info