Project information

Česko-polská právní komparatistika 2013 (CPPK13)

Project Identification
MUNI/B/0751/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Hlavním posláním konference „Česko – polská právní komparatistika 2013“ je navázání na úspěšnou loňskou první konferenci, která byla prvním krokem k vytvoření platformy pro podporu a rozvoj mladých vědeckých pracovníků a vědecké práce jako takové v oblasti právní komparatistiky, jež je v dnešním stále se „zmenšujícím“ světe velice důležitou metodou vědeckého poznání. Účastníci konference se budou zabývat analýzou a srovnáváním vybraných institutů v právním řádu Polska a České republiky. Cílem navrhovatelů je do budoucna rozšířit spolupráci o další země V4.

Publications

Total number of publications: 2