Informace o projektu

Česko-polská právní komparatistika 2013 (CPPK13)

Kód projektu
MUNI/B/0751/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Hlavním posláním konference „Česko – polská právní komparatistika 2013“ je navázání na úspěšnou loňskou první konferenci, která byla prvním krokem k vytvoření platformy pro podporu a rozvoj mladých vědeckých pracovníků a vědecké práce jako takové v oblasti právní komparatistiky, jež je v dnešním stále se „zmenšujícím“ světe velice důležitou metodou vědeckého poznání. Účastníci konference se budou zabývat analýzou a srovnáváním vybraných institutů v právním řádu Polska a České republiky. Cílem navrhovatelů je do budoucna rozšířit spolupráci o další země V4.

Publikace

Počet publikací: 2