Project information

Project information
Evolucne konzervované strukturní vlastnosti centromerické a telomerické DNA

Investor logo
Project Identification
GA13-28310S
Project Period
2/2013 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Biophysics

Konformacní plasticita centromerické a telomerické DNA z Saccharomyces cerevisiae, Arabidoptis thaliana a Homo sapiens bude studována a charakterizována pomocí NMR a CD spektroskopie v závislosti na fyzikálne-chemických vlastnostech prostredí.
Tyto základní metody poskytnou informace o tvorbe a zastoupení nekanonických usporádání DNA v techto významných oblastech chromosomu, o kinetice jejich vzniku, o jejich strukture a stabilite. In-cell NMR spektroskopie bude použita pro charakterizaci nekanonických struktur DNA za fyziologických podmínek v komplexním prostredí živých bunek.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info