Project information
Genetické studie k identifikaci molekulárních mechanizmu bunecné polarity a auxinového transportu v rostlinách

Investor logo
Project Identification
GA13-40637S
Project Period
2/2013 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Smerový transport rostlinného hormonu auxinu mezi bunkami reguluje širokou škálu vývojových procesu vcetne vývoje embryí, tvorby nových orgánu a tropizmu. Smer mezibunecného auxinového toku závisí na dynamické, polární lokalizací PIN proteinu,
které fungují jako transportery auxinu z bunek. Soucasné poznatky ukazují, že rozhodnutí o bunecné polarite PIN proteinu je zásadním regulacním mechanizmem pro radu vývojových procesu v rostlinách. Cílem predkládaného projektu je objasnení
mechanizmu bunecné polarity v rostlinách metodami prímé molekulární genetiky v Arabidopsis thaliana. Plánujeme experiment zamerený na vyhledávání mutantu, kterí potlací agravitropní fenotyp vyvolaný zvýšenou expresí PIN1 proteinu pod kontrolou
PIN2 promotoru. Pozicní klonování mutantních genu povede k identifikaci nových molekulárních komponent bunecné polarity a targetování proteinu v rostlinách i dalších komponent vývoje rostlin regulovaném auxinem v modelové rostline Husenícku rolním a duležitém kulturní rostline - kukurici.

Publications

Total number of publications: 28


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info