Project information
Vývoj viditelným světlem aktivovatelných skupin a fluorescenčních značek pro chemii a biologii

Investor logo
Project Identification
GA13-25775S
Project Period
1/2013 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt se bude hledat a expandovat oblast fotoaktivovatelných sloučenin a fluorescenčních značek, jejichž struktury budou vykazovat podobné rysy. Hlavním cílem je návrh, studium a využití chromoforů, které uvolňují chemické látky po ozáření viditelným světlem (zejména nad 500 nm) nebo vykazují silnou fluorescenci. Chemická/biologická aktivita ochráněných sloučenin je blokována; poté co proběhne specifická chemická reakce je uvolněna ve své aktivní formě. Projekt bude směřován na vývoj nových sloučenin, které splňují kritéria pro uspěšné (bio)chemické aplikace. Aktivace viditelným světlem je v současné době žádaná díky benignímu charakteru záření a jeho propustností živou tkání. Nově vyvinuté látky budou též modifikovány, aby sloužily jako fluorescenční značky; nízkomolekulární fluorofory jsou dnes nezbytné prostředky ke studiu v oblasti chemické biologie.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info