Project information
Ztráta hmoty horkých hmotných hvězd

Investor logo
Project Identification
GA13-10589S
Project Period
2/2013 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
The Academy of Sciences of the Czech Republic

Hmotné hvězdy tvoří jednu z klíčových hvězdných populací. Poznání vývoje hmotných hvězd je proto důležité pro naše
pochopení struktury a vývoje jednotlivých hvězdných seskupení a role hmotných hvězd ve vývoji vesmíru. V důsledku několika
různých procesů ztrácí hmotné hvězdy během svého života převážnou část své hmoty. Vývojové modely těchto hvězd jsou tedy
založeny na podrobné znalosti množství hmoty, kterou hvězdy ztrácí v jednotlivých vývojových etapách. Bohužel jsou ale
současné dostupné předpovědi ztráty hmoty značně omezené a v mnoha případech nejisté jak z pozorovacího, tak z teoretického hlediska. To značně omezuje spolehlivost modelů hvězdného vývoje. Náš projekt překoná tyto slabiny a poskytne
důvěryhodné předpovědi ztráty hmoty pro široké spektrum hvězdných parametrů a procesů ztráty hmoty. Zaměříme se
především na hvězdný vítr a na odtékající disky rychle rotujících hvězd. Výsledky našeho projektu povedou k důvěryhodnějším
modelům hvězdného vývoje.

Publications

Total number of publications: 21


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info