Project information

Project information
Evoluce holocentrických chromosomů (EvoHolo)

Investor logo
Project Identification
GA13-29362S
Project Period
1/2013 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Adaptivní vznik holocentrických chromosomu (bez lokalizované centromery) jako obrany proti centromerickému tahu bude testován pomocí selekcních režimu pusobících na geny kinetochorových proteinu. K objasnení prekvapive negativní korelace 2C/2n a znacné divergence velikostí a poctu holocentrických chromosomu je navržen nový evolucní mechanismus "holokinetický tah", který bude testován analýzou segregace fragmentovaných/nefragmentovaných homologu v potomstvu strukturálních heterozygotu pripravených rentgenovým zárením. Velikost genomu a genomický obsah GC, proporce a efektivita jednotlivých mechanismu karyotypové evoluce (aneuploidie, polyploidie, fúze/fragmentace chromosomu, proliferace/odstranování repetitivní DNA) budou analyzovány v holocentrických (Cyperaceae+Juncaceae, Chionographideae, Cuscuta subg. Cuscuta a Grammica, Drosera) a jejich sesterských monocentrických liniích pomocí prutokové cytometrie, pocítání chromosomu a nove vyvinutého fylogentického algoritmu. Bude vyvinuta nová detekcní technika pro masívní skríning holocentrismu u rostlin kombinující zárení a cytometrii.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info