Project information
Podjednotky urcující DNA specificitu bakteriální RNA polymerázy s flexibilními doménami: funkce a dynamika

Investor logo
Project Identification
GA13-16842S
Project Period
2/2013 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Microbiology of the ASCR, v. v. i.

V G+ bakteriích jsou delta a sigma podjednotky RNA polymerázy (RNAP) zásadními determinanty její specifity pro promotorovou DNA. Podjednotky delta i vegetativní sigmaA (SigA) obsahují domény, které se pohybují vuci zbytku molekuly. V soucasnosti jsme vyrešili 3D strukturu delty z Bacillus subtilis a identifikovali dve domény v tomto proteinu. Popsali jsme vliv delty na transkripci z vybraných promotoru a identifikovali jsme približnou polohu delty na RNAP, kde se váže v blízkosti SigA. Navrhujeme urcit vliv delty na celogenomové úrovni, urcit funkci jednotlivých domén delty a vytvorit strukturní model delty a SigA v komplexu s RNAP, který popíše i dynamiku jejich flexibilních cástí a charakterizuje jejich vzájemné interakce. Tyto experimenty nám umožní vytvorit komplexní model bunecné role proteinu delta. Výsledky projektu významne posunou naše porozumení transkripcní mašinerii z G+ bakterií, které zahrnují radu medicinálne a prumyslove významných druhu.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info