Project information

Analýza aktuálních populačních procesů v sociologické perspektivě (POP_PROC)

Project Identification
MUNI/A/0836/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

V rámci projektu se budeme zabývat třemi důležitými aspekty populačního vývoje v ČR: a) v kontextu odkládání sňatků, odkládání rodičovství a expanze terciárního vzdělávání budeme analyzovat, jak se tyto fenomény promítají do životní dráhy mladé generace; b) na to naváže analýza životní dráhy mladých bezdětných žen; c) v kontextu české stárnoucí společnosti budeme zkoumat mezigenerační solidaritu mezi prarodiči a vnoučaty; d) budeme se zabývat problematikou českých „vyloučených lokalit“. Metodou bude především sekundární analýza již existujících dat, uplatněny budou postupy jak kvantitativní, tak kvalitativní. Výstupem projektu budou kapitoly v editovaných monografiích a statě v odborných recenzovaných časopisech.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info