Project information

Project information
Volby, politické strany a prosazování zájmů (Prosaz)

Projekt je zaměřen na výzkum voleb, politických stran a prosazování zájmů. Hlavní pozornost přitom bude věnována České republice a středoevropskému areálu. Projekt bude mít nicméně určité širší areálové přesahy, a to i mimo Evropu. Vzhledem k relativní rozmanitosti řešené problematiky se prioritně bude zabývat několika vybranými a pro současný český politologický výzkum i politickou praxi významnými dílčími oblastmi. Tyto oblasti jsou následující: 1) Přímá volba českého prezidenta, 2) Zkoumání retrospektivního a prospektivního rozhodování voličů v rámci experimentálního přístupu, 3) Preferenční hlasování ve volbách, 4) Politický aktivismus, ekonomická krize a problematika sociálního vyloučení v ČR, 5) Politické násilí ve středovýchodní Evropě, 6) Konflikty o suroviny a 7) Vlády a vládnutí ve střední a východní Evropě.
Všechny tyto oblasti zapadají do dlouhodobého výzkumu realizovaného v rámci brněnské politologie, přičemž záměrem je prohloubení stavu poznání. Každá ze zkoumaných oblastí má zkušeného garanta, který zajistí vhodný metodologický postup, zapojení studentů do výzkumu a kvalitu publikačních výstupů.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info