Project information

Project information
Studium osob se specifickými nároky

Project Identification
ROZV/13/2013
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Support Centre for Students with Special Needs
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration

Masarykova univerzita registruje k 12. 9. 2012 zatím 506 studií osob se spec. nároky zdůvodněnými trvalým nebo dlouhodobým zdravotním stavem. Po odečtení osob, které si z těchto důvodů požádaly o přerušení studia, jde o 445 studentů se spec. nároky. Z tohoto počtu celkem 358 splňuje typem dokladu o zdravotním postižení a typem poskytovaných služeb kritéria MŠMT pro financování zvýšených nákladů na studenty se specifickými potřebami (ukazatel F). Konečné číslo pro podzimní semestr 2012 není jisté s ohledem na právo studentů požádat právě s ohledem na zdravotní stav o dodatečný zápis, resp. možnosti nenastoupit po zápisu fakticky ke studiu. Aktivity IRP obsahují:
servis pro těžce zrakově postižené
servis pro sluchově těžce postižené
servis pro osoby s pohybovým postižením
servis pro osoby s poruchou učení

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info