Project information

Project information
Chemická a elektrochemická analýza purinových derivátů (CECAP)

Project Identification
LH13053
Project Period
3/2013 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
University of Notre Dame

Projekt je zaměřen na chemickou a elektrochemickou analýzu biochemicky a farmaceuticky významných purinových derivátů. Cílem je nejen syntéza diverzně substituovaných purinů metodou na pevné fázi, ale i výzkum a vývoj sensitivního, levného a jednoduchého senzoru za použití moderních elektrochemických technik.

Publications

Total number of publications: 43


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info