Project information

Project information
Zapojení České republiky do aktivit Americké společnosti pro mikrobiologii (ASM) (zcrdaasm)

Project Identification
LG13011
Project Period
3/2013 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Americká společnost pro mikrobiologii (ASM) je nejstarší a s více než 43 tisíci členy i největší jednooborová členská organizace na světě. Svým spektrem činností se dotýká téměř každého aspektu současné mikrobiologie, ale též i některých dalších oborů.
Doc. MUdr. Filip Růžička Ph.D., byl touto organizací v roce 2008 jmenován Country Liaison pro ČR a v roce 2012 Ambasadorem ASM. V tomto roce získal též pozici Young Ambassador i MSc Robert Kadlec. Oba se již několik let účastní zasedání řídících výborů ASM a to zvláště: ASM International Membership Committee, ASM International Education Committee Meeting, ASM International Ambassador Meeting, Ambassador Forum
Projekt má za cíl zprostředkovat vědecké komunitě v ČR dění v centrále ASM, kontakty s americkými členy ASM a pracovišti, možnosti stáží, přístup ke grantům a akcím vypisovaným ASM, zajistit větší povědomost o ASM v ČR mezi studenty, zapojení dalších vědeckých pracovníků do organizačních a řídících výborů ASM, využít možnost ovlivňovat dění a směřování zahraničních aktivit ASM.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info