Project information

Strukturní a funkční komponenty rostlinných telomer

Investor logo
Project Identification
GA13-06943S
Project Period
3/2013 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Biophysics
Institute of Experimental Botany of the ASCR, v. v. i.

Telomery jsou nukleoproteinové struktury na koncích eukaryotických chromosomů, které jsou udržovány aktivitou komplexu telomerázy. Předkládaný projekt v sobě zahrnuje komplexní studie (1) proteinové struktury a interakcí rostlinných telomer, (2) regulace komplexu telomerázy a (3) evoluce struktury genu TERT kódujícího proteinovou podjednotku telomerázy. Proteiny účastnící se tvorby funkčního
komplexu rostlinné telomery budou identifikovány kombinací vysokokapacitních proteomických přístupů s využitím modelových rostlin s různou délkou telomer – Nicotiana tabacum a Arabidopsis thaliana. Kandidátní proteiny budou následně charakterizovány pomocí T-DNA inzerčních linií A. thaliana a jejich interakce (DNA-protein, protein-protein) s komponenty telomer budou zkoumány pomocí klasických molekulárně-biologických in vitro metod. Studie evoluce struktury telomerázového genu bude rozšířena o polyploidní druhy z rodu Nicotiana a čeledi Solanaceae. Očekávané výstupy projektu přispějí k detailnímu pochopení způsobů a regulace udržování telomer.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info