Informace o projektu

Strukturní a funkční komponenty rostlinných telomer

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA13-06943S
Období řešení
3/2013 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Telomery jsou nukleoproteinové struktury na koncích eukaryotických chromosomů, které jsou udržovány aktivitou komplexu telomerázy. Předkládaný projekt v sobě zahrnuje komplexní studie (1) proteinové struktury a interakcí rostlinných telomer, (2) regulace komplexu telomerázy a (3) evoluce struktury genu TERT kódujícího proteinovou podjednotku telomerázy. Proteiny účastnící se tvorby funkčního
komplexu rostlinné telomery budou identifikovány kombinací vysokokapacitních proteomických přístupů s využitím modelových rostlin s různou délkou telomer – Nicotiana tabacum a Arabidopsis thaliana. Kandidátní proteiny budou následně charakterizovány pomocí T-DNA inzerčních linií A. thaliana a jejich interakce (DNA-protein, protein-protein) s komponenty telomer budou zkoumány pomocí klasických molekulárně-biologických in vitro metod. Studie evoluce struktury telomerázového genu bude rozšířena o polyploidní druhy z rodu Nicotiana a čeledi Solanaceae. Očekávané výstupy projektu přispějí k detailnímu pochopení způsobů a regulace udržování telomer.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info