Project information
Chemické syntézy nano-fosforečnanů kovů pomocí mikrovlnných, sonochemických a elektrospinningových metod (SYNPHOSO)

Project Identification
7AMB13DE006
Project Period
1/2013 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

V tomto výzkumném projektu zamýšlíme propojit vzájemně se doplňující směry výzkumu provozované v současnosti na Masarykově univerzitě a na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem, SRN, které se zabývají systematickým studiem nových způsobů přípravy nanomateriálů. V tomto projektu se zaměříme na syntézu důležitých fosforečnanů kovů nehydrolytickými polykondenzačními reakcemi, které jsou založené na eliminaci silylaminů z reakcích amidů kovů s estery fosforečných kyselin. Tyto reakce budou rovněž prováděny za pomoci ultrazvukové aktivace k dosažení nanoskopické velikosti a amorfního charakteru získaných produktů a také aktivací mikrovlnným zářením pro přípravu nanoskopických krystalických prášků fosforečnanů kovů. Cílem tohoto projektu je syntéza materiálů s řízeným chemickým složením, homogenním rozložením prvků, velkým měrným povrchem, ovlivnitelnou velikostí nanočástic a s funkčními skupinami zakotvenými na povrchu. Studované reakce by měly poskytnout nové materiály na bázi fosforečnanů kovů vhodné pro aplikace v katalýze, interkalaci Li iontů a luminescence.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info