Project information

Project information
Inovace předmětu VV024 - Interpretace textů

Project Identification
FRVS/1439/2006
Project Period
1/2006 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

V předmětu VV024 - Interpretace textů studenti kriticky rozebírají a interpretují uznávaná i kontroverzní díla z oblasti domácí i zahraniční literatury a vědy. Hlubším smyslem tohoto předmětu je nabídnout studentům Masarykovy univerzity (nikoli pouze Fakulty informatiky MU) komplementární protiváhu k jejich odborným předmětům a přivést je k vlastnímu aktivnímu přístupu ke čtenému textu.


Inovace předmětu bude spočívat ve vytvoření nové struktury předmětu reflektující současné trendy a požadavky a následně originálního dosud neexistujícího učebního materiálu ve formě elektronické. Elektronický text bude komukoli volně přístupný na internetu.


Současně s obsahem předmětu bude inovována i forma výuky, a to s uplatněním nových multidisciplinárních učebních forem a metod. Inovovaný předmět bude těsněji zkoordinován se souvisejícími předměty na ostatních fakultách Masarykovy univerzity.


Results

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info