Project information
University Research Centre - Czech Myeloma Group (LC MGUS)

Project Identification
LC06027
Project Period
3/2006 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Institute of Biophysics
University Hospital Brno-Bohunice

Projekt využívá mimořádných odborných, personálních, prostorových a organizačních podmínek včetně napojení na mimořádný zdroj výzkumného materiálu v daném regionu, ke vzniku centra evropské úrovně, zaměřeného na výzkum monoklonálních gamapatií a mnohočetného myelomu. Centrum bude mít ještě významnější koordinující roli výzkumu v centrální Evropě než je tomu doposud. V projektu jsou řešeny klíčové oblasti výzkumu z oblasti cytomiky, genomiky a proteomiky, epigenetiky, mikroprostředí myelomu a angiogeneze, klíčových oblastí výzkumu u myelomu. Řešitelským týmům umožní vznik centra zásadní akceleraci výzkumu v oblasti mnohočetného myelomu.

Publications

Total number of publications: 339


Previous 1 2 3 4 5 6 7 34 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info