Project information

Project information
Využití epigenetické plasticity buněk maligního melanomu pro jejich řízené reprogramování

Project Identification
MUNI/11/InGA27/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

V posledních letech jsme svědky značného pokroku v možnostech epigenetického reprogramovaní buněk. Byly nalezeny cesty, kterými lze z diferencovaných somatických buněk vytvořit buňky vykazující vlastnosti pluripotentních kmenových buněk, jež mohou být následně diferencovány do mnoha různých typů tkání, čehož se snaží využít moderní regenerativní medicína. V oblasti protinádorové terapie se těchto znalostí doposud nedaří využít, i když existují poznatky o tom, že některé nádory mohou být epigeneticky přeprogramovány do pluripotentních buněk či nemaligních buněčných typů. Cílem tohoto projektu je ověření možnosti transdiferenciace buněk maligního melanomu působením transkripčních faktorů neurodiferenciační dráhy a kombinacemi nízkomolekulárních inhibitorů vybraných buněčných signálních drah.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info