Project information

Pokročilé problémy teoretické fyziky a astrofyziky

Project Identification
MUNI/A/0773/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Výzkum se bude soustředit na vybrané pokročilé problémy teoretické a matematické fyziky, astrofyziky a fyzikálního vzdělávání. Mezi studované astrofyzikální problémy patří modelování proměnnosti chemicky pekuliárních hvězd a studium odtékajících disků rychle rotujících hvězd. Pro jejich řešení budou využita pozorovací data získaná pomocí vlastních pozorování a převzatá z internetových archívů a dále teoretické postupy založené na analytických a numerických výpočtech. Budeme zkoumat možností nových metod masivního zpracování dat v astrofyzice. Budeme studovat bubliny mezihvězdného prostředí v oboru infračerveného záření. Jedním z pokročilých problémů současné matematické fyziky je studium neholonomních mechanických systémů, jejich symetrií a zákonů zachování. V oblasti fyzikálního vzdělávání je kladen důraz na tvorbu netradičně pojatých učebních textů, jak z oblasti vysokoškolské, tak středoškolské fyziky.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info