Informace o projektu

Pokročilé problémy teoretické fyziky a astrofyziky

Kód projektu
MUNI/A/0773/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Výzkum se bude soustředit na vybrané pokročilé problémy teoretické a matematické fyziky, astrofyziky a fyzikálního vzdělávání. Mezi studované astrofyzikální problémy patří modelování proměnnosti chemicky pekuliárních hvězd a studium odtékajících disků rychle rotujících hvězd. Pro jejich řešení budou využita pozorovací data získaná pomocí vlastních pozorování a převzatá z internetových archívů a dále teoretické postupy založené na analytických a numerických výpočtech. Budeme zkoumat možností nových metod masivního zpracování dat v astrofyzice. Budeme studovat bubliny mezihvězdného prostředí v oboru infračerveného záření. Jedním z pokročilých problémů současné matematické fyziky je studium neholonomních mechanických systémů, jejich symetrií a zákonů zachování. V oblasti fyzikálního vzdělávání je kladen důraz na tvorbu netradičně pojatých učebních textů, jak z oblasti vysokoškolské, tak středoškolské fyziky.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info