Project information

Informační podpora znalostního managementu a hodnocení jejích přínosů se zaměřením na vybrané procesy podporující udržitelnou konkurenceschopnost podniků

Project Identification
MUNI/A/0814/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Výzkum je plánován jako projekt navazující na specifický výzkum z roku 2013 s názvem „Výzkum vybraných aspektů řízení zpětných toků“, neboť má za cíl hlouběji prozkoumat jeden z aspektů, na který minulý projekt mj. poukázal – a to na význam znalostí a efektivní podpory managementu ze strany ICT. Role těchto technologií roste s rozvíjející se snahou o systematické řízení a využívání znalostí v podnicích. Nový projekt má proto za cíl analyzovat využívání ICT jakožto nástroje pro podporu znalostního managementu a prozkoumat způsoby, jakými podniky sledují efektivnost nasazeni ICT, což je obtížná úloha zejména z důvodu nehmotnosti výstupů z ICT. Na základě těchto poznatků lze navrhnout vhodné způsoby hodnocení přínosů ICT a jejich efektivity. Zvláštní pozornost bude věnována ICT pro řízení zpětných toků, neboť jde o oblast, která v praxi patří k méně rozvinutým; částečně proto, že jde o zabezpečení informační podpory procesů, které jsou řízeny výjimkami (exception-driven), což zvyšuje nároky jak na podobu ICT, tak i na řízení znalostí.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info