Project information

Sekvenční stratigrafie devonských bioeventů – výkyvy mořské hladiny na přechodu od klimatického režimu greenhouse k icehouse

Investor logo
Project Identification
GA14-18183S
Project Period
1/2014 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc

Globální vymírání a bioeventy v historii Země jsou v mořském prostředí obvykle spojeny s redukcí biotopů a přídnovou anoxií, které souvisejí
s výkyvy mořské hladiny a doprovodnými posuny faciálních pásů. Sekvenční stratigrafie, která interpretuje faciální sledy ve smyslu změn
mořské hladiny, proto může být vhodným nástrojem pro predikci makroevolučních trendů a biotických zvratů. V devonském útvaru je
dokumentováno více než deset globálních bioeventů, některé z nich definované v typové oblasti Barrandienu (Choteč, Kačák). Cílem projektu
je stanovit sekvenčně-stratigrafický rámec pro sedm bioeventů v Barrandienu a moravskoslezské oblasti Českého masívu. Zhruba třicet
karbonátových profilů bude studováno pomocí faciální analýzy, kompoziční analýzy a petrofyzikálních a geochemických proxy parametrů.
Konkrétní bioeventy budou studovány z hlediska jejich pozice na křivce pohybů mořské hladiny a diskutovány s ohledem na globální změnu
klimatu od spodnodevonského režimu greenhouse do svrchnodevonského režimu icehouse.

Publications

Total number of publications: 20


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info