Project information
Aktuální judikatura k trestnímu řízení (Aktuální judikatura k trestnímu řízení)

Project Identification
MUNI/A/0833/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law
Keywords
criminal proceedings; case law; general courts; constitutional court

Projekt specifického výzkumu směřuje, ve spolupráci s externím spoluřešitelem, kterým bude Nejvyšší soud České republiky, ke shromáždění, analýze a následnému setřídění aktuální judikatury obecných soudů, Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva do tematických celků týkajících se vybraných aspektů trestního řízení.

Results

The publication devotes to the most significant Case Law of the General Courts and Constitutional Court related to the selected aspects of criminal proceedings tematically collated so as to correspond to the content of current legislation.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info