Project information

Project information
Postavení daňového práva v systému práva finančního a jejich vztah k ostatním odvětvím práva (PDPVSFPVOOP)

Project Identification
MUNI/B/0974/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Konference je plánována jako platforma pro setkání odborníků zabývajících se finančním právem, zejména s přihlédnutím k problematice daňové soustavy v České republice a to ve světle nového občanského zákoníku a také i ve vztahu k ostatním odvětvím práva, a to včetně souvisejících aspektů ekonomických.
Oblast finančního práva zejména daňového práva zaznamenává v posledních letech znatelný vývoj jednak v národním prostoru, ale současně má i mezinárodní rozměr zejména v rámci Evropské unie.
Konference by měla být současně podporou mladých vědeckých pracovníků a vědecké práce v oblasti daňového práva, vzhledem k tomu, že je toto pododvětví finančního práva na vzestupu a jsme si vědomi, aktuálnosti a potřeby vzdělávání mladých právníků v této oblasti.
Konference by se měla věnovat jednak problematice jednotlivých daní, jejich hmotně právnímu zakotvení, v současné etapě ekonomického rozvoje společnosti, ale i jednotlivým procesům a postupům při jejich správě.
Diskutovány přitom odbornou veřejností nejsou jen konkrétní aspekty daňové problematiky, ale i důvody pomalejšího tempa růstu příjmů státního rozpočtu, ale i rozpočtů na územní úrovni a dalším problémem se jeví i rostoucí rozdíl v příjmech obcí podle jednotlivých regionů.
Navrhovaná konference si klade za cíl umožnit prezentace výsledků odborné činnosti a především pak cennou mezioborovou odbornou diskusi na dané téma.
Výstupem konference bude tématická publikace-monografie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info