Project information

Project information
Výzkum zvláštních proměnných hvězd

Project Identification
LH14300
Project Period
4/2014 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Program je zaměřen na komplexní výzkum zajímavých a svým způsobem zvláštních proměnných hvězd, zejména na (takřka) dotykové dvojhvězdy, pulzující proměnné hvězdy typu RR Lyrae a chemicky pekuliární hvězdy. Během projektu hodláme pořizovat vlastní fotometrická pozorování, sbírat dostupná data a všechna data pak analyzovat použitím nových moderních metod. Výstupem projektu budou publikace v odborných recenzovaných časopisech, konferenčních sbornících, aktualizace a upgrade stávajících fotometrických a hvězdných databází, výchova a vzdělávání studentů a odborný růst členů řešitelského týmu.

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info