Project information

Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění (KUME 2014)

Project Identification
MUNI/A/0813/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cíl projektu spočívá v rozpracování teoretických rámců a výzkumných nástrojů umožňujících empirické zkoumání vybraných proměnných vztahujících se ke kurikulu ZŠ. Ke zpracování tématu se přistupuje z perspektivy obecné pedagogiky, srovnávací pedagogiky a oborových didaktik. Vychází se přitom z aktuálně zpracovávaných disertačních prací studentů doktorského studijního programu Pedagogika, obor Pedagogika, který je realizován na Pedagogické fakultě MU. Řešení projektu je relevantní nejen v rovině základního (metodologického) výzkumu, ale také s ohledem na probíhající školskou reformu, která vstupuje do fáze, v níž by významnou roli měla sehrávat implementace kurikula. Výsledky projektu mohou být potenciálně využitelné pro rozpracování systému monitoringu implementace a evaluace kurikula v České republice.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info