Project information
Metodika projektového řízení pro studenty (MePoRiS)

Project Identification
MUNI/FR/0150/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt MePoRiS je zaměřen na podporu provázanosti aktuálních trendů v oblasti projektového řízení dle mezinárodních standardů na potřeby výuky studentů navazujícího magisterského studia. Komplementem primárního cíle je posilování pedagogických kompetencí akademických pracovníků. Výstupem projektu bude zařazení mezinárodních standardů projektového managementu do výuky projektového managementu na ESF MU a tedy i zlepšení schopnosti studentů aplikovat teoretické znalosti v praxi.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info