Project information

Project information
Inovace předmětu "Problematika ochrany a podpory zdraví" se zaměřením na prevenci syndromu stáří

Project Identification
MUNI/FR/0138/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem předmětu „Problematika ochrany a podpory zdraví“ je zvyšovat zdravotní gramotnost studentů a jejich kompetence v oblasti prevence a reagovat na aktuální potřeby společnosti v oblasti zdraví. V současné době narůstá podíl starší populace. Prevence mnohých chorob souvisejících se stářím (např. osteoporóza, ateroskleróza aj.) by měla být zahájen již v druhé dekádě života člověka; to předpokládá zvyšování zdravotní gramotnosti populace již od dětského věku; zde hraje klíčovou roli učitel.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info