Project information

Inovace předmětu Zajímavá fyzika (inovzajfyz)

Project Identification
MUNI/FR/0154/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předmět Zajímavá fyzika, který je velmi oblíbený mezi studenty nejen fyzikálních oborů, dlouhodobě přispívá k popularizaci fyziky na celé Masarykově univerzitě. V rámci navrhovaného studentského projektu dojde k významnému obohacení předmětu o názorné a efektní experimenty, které budou ilustrovat optické jevy z každodenního života. Výstupem projektu budou nové soubory experimentů, jejich dokumentace, videa z pokusů i atraktivní postery popularizující konkrétní oblasti optiky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info