Project information
Inovace předmetu Specializace logopedie v bakalářském i magisterském studiu

Project Identification
MUNI/FR/0157/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je inovace předmětu Specializace logopedie v bakalářském i magisterském studiu. V souladu s požadavky speciálně pedagogické praxe je inovace zaměřena na rozšíření spektra technických pomůcek, s nimiž by se studenti v rámci výuky seznámili. Důležitou součástí projektu je rovněž posílení spolupráce se specializovanými zařízeními a také s odborníky, kteří by aktivně vstoupili do výuky v seminářích specializace logopedie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info