Project information
Informační prostředí pro multidisciplinární vědeckou edukaci doktorandů a studentů v programu P-PooL LF MU

Project Identification
MUNI/FR/0377/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem projektu je vytvořit pro studenty programu P-PooL a PhD studenty LF informační webové a tištěné materiály, které budou intuitivním a přehledným způsobem prezentovat vědeckou činnost LF MU, včetně metodických expertíz, zaměření jednotlivých ústavů, výzkumných skupin a excelentních jednotlivců. Tento projekt má za cíl nabídnout studentům orientaci ve vědeckých aktivitách LF, unikátním přístrojovém vybavení a metodických expertízách a podpořit tím i jejich vědeckou multidisciplinární edukaci.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info