Project information

CHEMSOP systém laboratorních analýz v chemii životního prostředí

Project Identification
MUNI/FR/0417/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je vytvoření edukační online databáze laboratorních analýz, která bude řízeně přístupná pedagogickým pracovníkům centra RECETOX. Databáze bude obsahovat pravidla bezpečnosti práce, standardní operační postupy, postupy laboratorních praktik s využitím interaktivních prvků prezentace, které budou doplněné o nové typy úloh. Tento systém bude poskytován studentům, kteří budou pracovat v laboratořích v rámci jejich závěrečných prací, účastníkům laboratorních cvičení, či zahraničním studentům. Celá databáze bude k dispozici v českém i anglickém jazyce.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info