Project information

Project information
Vztah mezi zvýšenou sympatickou aktivitou a mutacemi v genu pro adrenergní beta receptor u adolescentů a mladých dospělých s nadváhou (adrenergní beta receptor a baroreflex u obézních)

Project Identification
DANONE/2014
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Danone Institute
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science

Cílem projektu je zjistit, zda zvýšená sympatikotonie a snížená schopnost baroreflexní regulace u adolescentů a mladých dospělých s nadváhou nebo obezitou je spojena s variantami genů asociovaných se snadnější desenzitivizaci beta 1 adrenergních receptorů, které hrají důležitou úlohu jak v krátkodobé regulaci krevního tlaku prostřednictvím změn srdeční frekvence, tak i v metabolismu tuků.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info