Project information

Vzorec a vývoj sociální mobility v České republice v letech 1990 až 2010 (VVSM)

Investor logo
Project Identification
GA14-29111S
Project Period
1/2014 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je v mezigeneračním pohledu zmapovat nerovnosti spojené s pozicemi na českém trhu práce (třídní nerovnosti), ukázat jejich vývoj a proměnu, a přitom odpovědět na otázku, jak společenská změna v minulých dvaceti letech (od socialismu ke kapitalismu) ovlivnila tyto nerovnosti. Základní otázka projektu je: jaký je vzorec a vývoj absolutní a relativní sociální mobility mezi lety 1990 až 2010 a jaké faktory sociální mobilitu ovlivňují. Aby mohlo být na tuto otázku odpovězeno, bude vytvořena datová báze z 22 surveys, které byly realizovány v minulých 20. letech v ČR a které obsahují všechny relevantní proměnné k identifikaci třídních pozic (EGP/ESeC) a analýze sociální mobility/fluidity. Výsledky budou časopisecky publikovány (2 statě v angličtině a 1 v češtině v impaktovaných sociologických časopisech) a budou využity v odborné diskusi o proměnách nerovností v české společnosti mezi lety 1990 až 2010.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info