Informace o projektu

Vzorec a vývoj sociální mobility v České republice v letech 1990 až 2010 (VVSM)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA14-29111S
Období řešení
1/2014 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Cílem projektu je v mezigeneračním pohledu zmapovat nerovnosti spojené s pozicemi na českém trhu práce (třídní nerovnosti), ukázat jejich vývoj a proměnu, a přitom odpovědět na otázku, jak společenská změna v minulých dvaceti letech (od socialismu ke kapitalismu) ovlivnila tyto nerovnosti. Základní otázka projektu je: jaký je vzorec a vývoj absolutní a relativní sociální mobility mezi lety 1990 až 2010 a jaké faktory sociální mobilitu ovlivňují. Aby mohlo být na tuto otázku odpovězeno, bude vytvořena datová báze z 22 surveys, které byly realizovány v minulých 20. letech v ČR a které obsahují všechny relevantní proměnné k identifikaci třídních pozic (EGP/ESeC) a analýze sociální mobility/fluidity. Výsledky budou časopisecky publikovány (2 statě v angličtině a 1 v češtině v impaktovaných sociologických časopisech) a budou využity v odborné diskusi o proměnách nerovností v české společnosti mezi lety 1990 až 2010.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info