Project information
Specifický výzkum 2014: Design Thinking Action Lab

Project Identification
MUNI/A/0880/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je podpořit studentské projekty specifického výzkumu, které jsou rozvíjeny pomocí metodik Human-Centered Design, vzdělávacích workshopů a mentoringem ze strany akademiků i odborníků z praxe.

Studentské projekty realizované v rámci Aplikačního semináře (dále jen „projekty APLS“) jsou dvousemestrálními výzkumnými a aplikačními projekty magisterských studentů oboru Informační studia a knihovnictví. V roce 2014 budou tvořit projekty APLS deset samostatných a specifických projektů z oblasti:

1) senioři, digital divide a informační vzdělávání, 2) informační bezpečnost v malých podnicích, 3) herní mechaniky a gamifikace v on-line vzdělávání, 4) informační potřeby a krizová intervence, 5) odborné zdroje pro informační vědu, 6) mediální gramotnost a hodnocení informací, 7) osvojení dovedností v zájmovém vzdělávání pomocí eLearningu, 8) problematika zpětné vazby ve veřejných službách, 9) prevence plagiátorství, 10) tvorba multimediálního obsahu na podporu čtenářství

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info