Project information
Studentská odborná činnost v rámci studia české literatury v r. 2014

Podpora odborného vzdělávání a rozvoje studentů doktorského a magisterského studia a jejich samostatné odborné činnosti, a to v rámci oboru i jeho interdisciplinárních kontaktů a přesahů v ČR i EU. Jde o posluchače v programech studia DS Česká literatura a NS magisterské odborné Český jazyk a literatura a Literatura a mezikulturní komunikace a NS magisterské učitelské Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ. Projekt se soustředí na studentská odborná kolokvia, speciální metodologické kurzy a dvě literárněvědné exkurze pořádané na ÚČLK.

Publications

Total number of publications: 46


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info