Project information
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX)

Project Identification
LO1214
Project Period
1/2014 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předmětem předkládaného projektu je další rozvoj Centra pro výzkum toxických látek v prostředí založeného v roce 2010 s podporou projektu OP VaVpI CETOCOEN. Investiční prostředky projektu CETOCOEN podpořily vybudování nového pavilonu centra v univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v Brně Bohumicích a jeho vybavení moderními technologiemi. Prostředky start-up grantu CETOCOEN podpořily sestavení vysoce kvalifikovaného, mladého a ambiciózního mezinárodního týmu a iniciovaly rozvoj čtyř vědeckých programů. Tyto programy se opírají o dlouhodobě budovanou expertízu klíčových pracovníků, ale přitom adresují aktuální národní i evropské priority orientovaného výzkumu. Vědecké programy jsou podporované výzkumnou infrastrukturou centra nejen ve smyslu špičkových zařízení, ale i ve smyslu erudovaných odborných týmů, poskytujících svoji expertízu všem pracovním skupinám. Přístrojová i personální kapacita výzkumné infrastruktury je přitom efektivně využívána nejen pro interní výzkumné potřeby centra, ale i pro vzdělávání studentů, jejich výzkumné projekty, projekty spolupráce s vědeckými partnery, smluvní výzkum i práci s talentovanými studemty. Byly nastaveny dobré podmínky po posílení mezinárodní i intersektorální spolupráce a pro zvýšení vědeckého výkonu. Pro stabilizaci centra, optimalizaci všech nově zavedených procesů a další rozvoj jeho dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti je však klíčová jeho systematická podpora i v období po ukončení realizace projektu OP VaVpI.

Publications

Total number of publications: 340


Previous 1 2 3 4 5 6 7 34 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info