Project information

Zajištění informačních zdrojů pro humanitní a společenskovědní obory (HSS-INFO)

Project Identification
LR1305
Project Period
8/2013 - 9/2017
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
University of South Bohemia České Budějovice
Mendel University in Brno
University of Ostrava
University Hradec Králové
University of Jan Evangelista Purkyně, Ústí nad Labem
Charles University
Palacký University, Olomouc
University of West Bohemia in Pilsen
Tomas Bata University in Zlín
Institute of Public Administration and International Relations

HSS konsorcium bylo vytvořeno k zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitně zaměřené fakulty českých univerzit. Pro Masarykovu univerzitu budou získány tyto informační zdroje:
Oxford Journals Online - kolekce HSS (Humanities, Social Sciences);
Cambridge Journals Online - kolekce HSS;
JSTOR - Arts and Science I-V, VIII collection;
Sage - kolekce HSS.
HSS konsorcium bylo vytvořeno na základě veřejné soutěže vyhlášené MŠMT ČR v rámci programu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací "Informace - základ výzkumu" (program LR).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info