Project information
Škola, kde jsem člověkem

Project Identification
70p7
Project Period
7/2014 - 2/2016
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cíle

  • Přeshraniční spolupráce v oblasti praxe a výzkumu, studium školního prostředí v obou zemích, reflexe pozice oboru sociální pedagogika v teorii i praxi obou zemí a pozice sociálního pedagoga.
  • Mobility týmů doktorandů a pedagogů; společná setkání v konkrétních školách se specifickými přístupy k diverzitě v ČR a v Rakousku.
  • Popis a analýza modelů dobré praxe na českých a rakouských školách
  • Bilance a srovnání odborného pedagogického diskurzu v České republice a v Rakousku k problematice důstojnosti člověka a kultury uznání, zpracování odborných textů.
  • Společná publikace závěrů odborného diskurzu a modelů dobré praxe: „Škola, kde jsem člověkem. Teorie a praxe.“ (…zejména tedy žákem, učitelem, ale i žákem se sociálním znevýhodněním atd.)
  • Organizace společné konference v Brně, kde budou představeny výsledky z mobilit a z dílčích výzkumů v obou zemích


Výsledným cílem je pak podpora autoevaluačních procesů na školách vzhledem ke kultuře školy podporující nebo zraňující lidskou důstojnost.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info