Project information

Výzkum a vývoj inovativního zobrazovacího systému pro zpřesnění navigace invazivních chirurgických zákroků pomocí hyperspektrálního snímání obrazu (Hyperspektrální kamera)

Investor logo
Project Identification
TA04010776
Project Period
9/2014 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
IBSMM ENGINEERING

Vývoj a realizace hyperspektrálního zobrazovacího systému pro zvýšení přesnosti a úspěšnosti invazivních chirurgických
zákroků. Tento systém bude realizován jako funkční vzorek hlavy endoskopické kamery společně s řídící jednotkou obsahující bloky pro
digitální zpracování obrazu. Systém bude umožňovat sejmout scénu v mnoha spektrálních pásmech s přesahem mimo viditelnou oblast a tyto
údaje digitálně zpracovat a vizuálně prezentovat tak, aby uživatel systému mohl na základě takto zpracovaných hyperspektrálních informací
provádět chirurgické zákroky s vyšší přesností a úspěšností díky vhodné prezentaci spektrálních charakteristik snímané scény. Současné
zobrazovací systémy jsou převážně založeny na tříkanálových obrazových snímačích (RGB). Navrhovaný systém bude pracovat se zářením
mimo viditelnou oblast. Společně s rozdělením na více spektrálních pásem a digitálním zpracováním těchto dat umožní tento systém podstatné
zvýšení informačního obsahu snímané scény užitečného pro navigaci během chirurgických zákroků.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info